Ooit was het de stip aan de horizon. Nog een kleine 2 maanden en dan is het zo ver; 2020.

Weet je al wat er verandert in het nieuwe jaar voor jouw onderneming op het gebied van verzuim? Ik neem je er graag in mee;

1.Compensatie transitievergoeding langdurige ziekte
Als werkgever wordt je vanaf 1 april 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die je moeten betalen bij het ontslag van je langdurig zieke werknemers. De compensatie komt uit het Algemeen werkloosheidsfonds, waarvoor werkgevers meer premie gaan afdragen.

Let op! De regeling kent een terugwerkende kracht vanaf 2015 en nog vòòr 1 oktober 2020 moeten de aanvragen voor compensatie van vergoedingen betaald tussen 1 juli 2015 en 31 maart 2020 zijn ingediend. De compensatie is afhankelijk van de hoogte van de betaalde transitievergoeding. Het is voor werkgevers nu dus niet meer nodig om werknemers ‘slapend’ in dienst te houden.

2.Compensatieregeling Transitievergoeding MKB
In 2021 start de compensatieregeling Transitievergoeding MKB die kleine werkgevers voor transitievergoeding compenseert als zij (of hun erfgenamen) hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering, ziekte of overlijden van de werkgever. De compensatie is afhankelijk van de hoogte van de betaalde transitievergoeding.

3. MKB verzuim-ontzorg verzekering
Vanaf 2020 krijg je als werkgever een tegemoetkoming van 1100 euro voor de kosten van loondoorbetaling voor je zieke werknemers. Vooral als kleine werkgever zul je hiervan profiteren. De tegemoetkoming kun je gebruiken voor een nieuwe ‘MKB-verzuim-ontzorg-verzekering’, die vanaf 1 januari 2020 beschikbaar komt. Deze verzekering vangt het financiële risico op en helpt bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte.

4.Fiets van de zaak versus auto van de zaak
Vanaf 1 januari 2020 wordt het eenvoudiger om op een ‘fiets van de zaak’ rond te fietsen. Werknemers die van hun werkgever een fiets ter beschikking krijgen, hoeven daarover jaarlijks slechts 7% bijtelling te betalen. Dat kan dan ook een duurdere elektrische (lease-)fiets zijn. Werknemers hoeven geen ingewikkelde administratie meer bij te houden voor de afgelegde privékilometers. De bijtelling voor elektrische auto’s gaat omhoog naar 8%, tenzij de cataloguswaarde van de auto niet hoger is dan 45.000 euro. Voor alle andere auto’s blijft de bijtelling 22 procent. En werknemers die bewegen door middel van bijvoorbeeld fietsen hebben gemiddeld 40% minder kans om uit te vallen waardoor ik deze regeling graag even noem bij de veranderingen op het gebied van verzuim in 2020!

5.Maatregelen voor zware beroepen
Mensen met zware beroepen die vlak voor hun hun pensioen zitten, voelen zich vaak beklemd door de oprekkende pensioenleeftijd. Het kabinet stelt vanaf 2020 tien miljoen euro structureel beschikbaar voor duurzame inzetbaarheid van mensen met een zwaar beroep. Sociale partners mogen van het kabinet (tijdelijk) afspraken maken om oudere werknemers eerder uit te laten treden, als zij niet in goede gezondheid door kunnen werken tot aan hun AOW-leeftijd. Werkgevers en vakbonden zullen per sector maatwerkafspraken maken over duurzame inzetbaarheid en de mogelijkheden om vervroegd uit te treden met gebruikmaking van de tijdelijke RVU-vrijstelling (Regeling voor Vervroegde Uittreding). Het kabinet stelt voor deze maatwerkaanpak vanaf 2021 vier keer 200 miljoen euro beschikbaar.

6.Leven Lang Ontwikkelen Werknemers moeten vitaal, flexibel en duurzaam inzetbaar blijven op deze veranderende arbeidsmarkt. Het moet vanzelfsprekend worden dat werknemers en werkgevers blijven investeren in de ontwikkeling tijdens de hele loopbaan. Eigen regie is hierin heel belangrijk! Daarom wordt het  STAP-budget (STimulans ArbeidsmarktPositie) in het leven geroepen voor iedereen die werkt of werk zoekt tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Het kabinet werkt aan een subsidieregeling om Leven Lang Ontwikkelen (LLO) ook te stimuleren in het midden- en kleinbedrijf, in de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

7.RI&E en beroepsziekten
Als werkgever moet je de gezondheids- en veiligheidsrisico’s van je personeel inventariseren, hiervoor maatregelen treffen en deze evalueren. Op dit moment wordt dat nog niet door alle werkgevers gedaan. Vooral de kleinere bedrijven verzuimen nog wel eens om dit te doen. Daarom zal het kabinet meer gaan toezien op de naleving hiervan. Schadeafhandelingen van beroepsziekten, moeten in de toekomst gemakkelijker worden, minder kostbaar en minder tijdrovend. Het kabinet heeft een commissie ingesteld die hierover gaat adviseren.

8.Rookbeleid wordt verplicht
Vanaf 2020 moeten alle organisaties verplicht een beleid voeren om de organisatie rookvrij te krijgen. Tussenstappen moeten roken steeds minder geaccepteerd maken. Vanaf 2020 wordt dit rookbeleid uitgebreid voor de e-sigaret met en zonder nicotine. Bedrijfsartsen nemen rookgedrag mee in elk contact en zullen roken ontmoedigen door tools aan te bieden om te stoppen met roken.

9.De bedrijfsarts wordt belangrijker
Het medisch advies van de bedrijfsarts wordt leidend bij de toets op re-integratie-inspanningen door het UWV. Op basis van de Wet verbetering poortwachter, beoordeelt het UWV na twee jaar de re-integratieactiviteiten van jou als werkgever en je werknemer. Werkgevers en werknemers krijgen de regie op de re-integratie meer in eigen hand, waarbij ze het medisch advies van de bedrijfsarts kunnen gebruiken als leidraad wat betreft de belastbaarheid van de uitgevallen werknemer. Daarom zal de verzekeringsarts van het UWV per 1 januari 2021 niet langer het medisch advies van de bedrijfsarts beoordelen bij de toets op re-integratie-inspanningen.

10. Wajongers inclusief
Het kabinet maakt voor 2020-2021 in totaal 53 miljoen euro extra vrij om de arbeidsmarkt inclusiever te maken en mensen met een beperking te ondersteunen bij het vinden van een baan. Ook worden de regels rondom de Wajong per 1 januari 2020 eenvoudiger, zodat het voor Wajongers aantrekkelijker wordt om meer te gaan werken of onderwijs te volgen.

Alles bij elkaar een hoop veranderingen. Mochten er nu toch nog onduidelijkheden bestaan hoor ik dat heel graag, ik neem ze graag voor je weg voordat het vuurwerk weer de lucht in geschoten wordt!

Bronvermelding: Personeelsnet.nl

Tags

Comments are closed